Colné služby

Činnosti súvisiace s colným odbavovaním tovaru.

Kontajnerová preprava

Sprostredkovanie kontajnerovej prepravy a obchodných transakcií so spoločnosťami z ďalekého východu.

Intrastat

Systém štatistických zisťovaní, ktorý umožňuje zbierať, spracovávať a publikovať údaje o obchodovaní s tovarom SR s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Profil spoločnosti

Topp Speed Slovakia s.r.o. bola založená za účelom poskytovania profesionálnych colno-špedičných služieb. Zabezpečujeme komplexný colný servis prispôsobený k požiadavkám zákazníkom.

Našu činnosť vykonávame v Dunajskej Strede v priamom susedstve kontajnerového prekladiska firmy METRANS DANUBIA, a.s.

Profesionalitu našej spoločnosti dokazujú spätné reakcie samotných zákazníkov ktorí oceňujú našu flexibilitu aj v procesne náročnejších colných konaniach.